B(ağ) Siyaseti: Dijital Medya Kültürü ve Toplumu

Bugün ekonomik, siyasi ve toplumsal gelişmeleri, dijital kültür ve medya sanatı çalışmalarıyla birlikte incelediğimizde güncel kapitalizmin nasıl işlediğini ve emperyalist tahakkümün güncellenerek nasıl yayıldığını keşfedebiliyoruz. Ancak devletler, hükümetler, şirketler, aracı kişi ve toplulukların rekabete dayalı işbirliği b(ağ)larına dair bilgi erişimimiz yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada kısıtlı.

B(ağ)ları oluşturan farklı bünyelerin kar elde etme ve üstünlük kazanma operasyonlarıyla ilgili verilerin açığa çıkarılması kritik. Nitekim bu veriler kamuoyunun bilgilendirilmesini, algılama ve yargılama gücünün kullanılma kapasitesini, (tüketici/üretici/yatırımcı/borçlu…) vatandaşların davranışlarının etkilenerek yönetilmesini ve sapmaları denetim altında tutulmasını mümkün kılıyor.

Bugün veriye ve verinin üretildiği b(ağ)lara hakim olmak, siyasi ve ekonomik iktidar mücadelesindeki mevzilerden birini oluşturuyor. Sorunlardan biri şu ki, bu b(ağ)larla güç kazananların varlık ve otoritelerini sürdürme mücadelesi, şiddetin, ölümün ve yok etmenin meşru ve normal görülmesine yol açabiliyor. B(ağ) siyaseti, giderek sertleşen bir güncel kapitalist iktidar rejimini karşımıza çıkarıyor.

(Ulusal) güvenlik, terörle mücadele, siyasi-ekonomik istikrar ve belirli bir yaşam tarzının muhafaza edilme anlatılarına bağlanarak meşrulaştırılan gözetim sayesinde tehdit oluşturabilecek unsurlar tespit ediliyor, risk analiz edilerek hesaplanıyor, kısa-orta-uzun vadeli eylem senaryoları geliştiriliyor ve küresel sermaye savaşı içinde manevra kabiliyeti kazanılarak yeniden harekat yapabilir hale geliniyor.

Alt yapısı algoritmalara da bağlı olan bu güncel kapitalist düzende “veri” aynı zamanda kritik bir sermaye aracı haline gelmiş durumda. Veri kaynakları ile veri üretim hatlarını yönetenler aynı zamanda bilgi ve iktidar oluşturma kaynaklarına da sahip oluyor. İnternet hizmeti sağlayan telekom operatörleri ve bu operatörlerin banka, hükümet, devlet kurumları ve şirketlerle paylaştığı veriler, ya da sosyal medya platformlarıyla birlikte çalışan diğer kurumlar bu b(ağ)lara kolaylıkla örnek gösterilebilir.

Üstelik sosyal medya şirketleri, e-devlet ve mobil uygulamaları için bedava işgücü olarak ürettiğimiz veriler giderek birbiriyle daha entegre bir şekilde çalışan farklı aktörler arasında paylaşılıyor. Bunun sonucunda da birbirine bulaşan bünyeler, iş yapma yolları ve eylemler ortaya çıkıyor. Viral pazarlama yöntemini benimseyen hükümetler, ilaç tanıtımı ve promosyon aracına dönüşmüş hastaneler, yargı kurumlarının yetkisini kendine mal etmiş üniversiteler, meclis soruşturma komisyonlarının işlevini sahiplenen gazeteciler, bilgi oluşturmaya yönelik çalışan aktivist sanatçılar bu toplumsal değişimin sonuçları olarak sayılıyor.

Bugün teknolojik altyapıların oluşturulması, işlemesi, kontrol edilmesi ve yayılması ile ilgili olan hususlar birçok ülkede siyasi, ekonomik ve toplumsal bir konu olarak tartışılıyor. İşte “Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti Seminer Dizisi” bu tartışmaya yapılan katkıyı Türkiye’de de çoğaltmak ve medya sanatının ilgili olduğu güncel toplumsal koşullara dikkat çekebilmek amacıyla düzenleniyor.

bag%cc%86-siyaseti-cumhuriyet-gazetesi-go%cc%88rselİstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı destekli seminer dizisi Istanbul Teknik Üniversitesi, Southampton Üniversitesi, Winchester Sanat Okulu / ve Akbank Sanat işbirliğiyle Haziran 2016’ya kadar her ay dünyaca ünlü medya teorisyenlerini, aktivist ve sanatçıları bir araya getiriyor. Konuşmalar finans dünyasının görünmeyen ara yüzlerini medya sanatı işleriyle ifşa etmekten, sosyal medya hesaplarının neoliberal beyinler ve ilişkiler üretmesine, biyoteknoloji-hukuk ve devlet arasındaki b(ağ)lar ile bilimsel ve hukuki kanıt sayılan obje, objektiflik ve hakikat ilişkilerinin bugün nasıl yerinden edildiğine dair  tartışmaları kapsıyor.

Finansal aktivizm çalışmalarıyla tanıtan Brett Scott’ın “İleri Düzeyde Finansın Uç Sınırlarını Haritalamak” başlıklı konuşması ile medya ekolojisi, medya jeolojisi ve medya arkeolojisi çalışmaları yürüten Prof. Jussi Parikka’nın “Bulaşımdan Korunma: Bilgisayar Virüsleri ve Ağ Güvenliğinin Oluşması Üzerine” konuşmasıyla ilk iki etkinliğini tamamlayan “Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti Seminer Dizisi” Haziran 2016’ya kadar sürecek.

Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti Seminer Dizisi

Kürasyon: Dr. Ebru Yetiskin
Organizasyon: DECOL 

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle
İstanbul Teknik Üniversitesi – İ.T.Ü, Winchester School of Art / University of Southampton ve Akbank Sanat işbirliğiyle

Program

Pasi Valiaho, Bulaşan Görüntüler / Neoliberal Beyinler
27 Şubat 2016, Cumartesi 16:30-18:00 @ Akbank Sanat   

Dmytri Kleiner, Telekomünist İletişim Bozukluğu Teknolojileri
 29 Mart 2016, Salı 18:30-20:00 @Akbank Sanat

Salvatore Iaconesi and Oriana Persico, Kent Yaşamının Mikro Tarihçeleri: Her Yerde Birden Olan Müşterek Alanlarda Yenilik ve Çatışma
26 Nisan 2016, Salı 18:30-20:00 @Akbank Sanat     

Paul Vanouse, Otorite ile Deney Yapmak:DNA’yı Sanatsal bir Mecra olarak Kullanmak
28 Mayıs 2016, Cumartesi 16:30 – 18:00 @ Akbank Sanat

Ebru Yetişkin, Parataktik Medya: Veri ile Yönetilen Dünyalarda B(ağ) Siyaseti
30 Haziran 2016, Perşembe 18:30 – 20:00 @Akbank Sanat      

                                                 

Daha fazla bilgi: 

http://www.academy.decol.tv/

http://www.ebruyetiskin.com/bulasan-bedenler/