BİLİNMEYEN KOD

Kürasyon: Ebru Yetişkin
Mehmet Ali Boran, Mehmet Çeper
13 Kasım 2014 – 11 Aralık 2014
42Maslak Art!Space, İstanbul

# Bu yavan hayatın karşıtını

# inşa eden bir kod yazmaktan başka seçeneğimiz kalmadı

sar DİKKATE::ALMA;

kullan kurallar; kullan uyarılar;

yerine koy sahip olmak istemek {

benim $sınıf = YOKSUL;

benim $istenen tip = VARLIKLI_OL;

benim $sahip olmak istenen =

“$sahip olmakistenen_tip.pm”;

benim $sınıf = “YOKSUL:

:$sahip olmak istenen_tip”;

gerek $sahip olmak istemek;

sınıf $iade- >yeni(@_);

}

1;

Graham Harwood, Sınıf Kitaplığı, 2008

MAKALELER

İŞLER

alan_savunmasi_mehmetali_boran

ALAN SAVUNMASI, 2011
Mehmet Ali Boran
Fotoğraf Yerleştirme
70 x 100

: bir (çorak) mevzi
~~ aşırı tetikte ~~ olma
+ ona eşlik eden
sürekli bir @keyif_ alma
@rahatlama_arzusu
~~aşırı uyarılmaların yarattığı @kaygı2014
< çelişki >
< bilinmezlik >
< paranoya >
< tehlike >
STR€$
_stres_altındaki
# boş zamanlar //
# boş mekanlar //

devre_arasi_mehmetali_boran

DEVRE ARASI, 2010
Mehmet Ali Boran
Fotoğraf Yerleştirme
70 x 100

= sayımız 1’den +fazla+
: artık grup olmaktan öteye giden bir halimiz var
( kendine ) ( dikkat et )
_tehlikeli_ olmaya başladı
Hadi köşeye sıkışalım!

kapi_mehmetali_boran

KAPI, 2013
Mehmet Ali Boran
Video
2’57”

€şikler ve €şik bekçileri:
= neyin bilinebileceğini
ve nasıl yargılanacağını belirleyenler
< çıkış yok >
seçen & katan & yönlendiren
& biçim veren & manipüle eden
sürekli önümüzde açılan
€şikler, €şik bekçileri
_uyum(suz)+ ilgi(siz) + oyun (gösteren)
biri ardından sürekli açılan
€şikler, €şik bekçileri
>> kodlanmış içerikler //
>> kodlanmış biçimler_
>> kodlanmış yapı_
))

sinir_mehmetali_boran

SINIR, 2014
Mehmet Ali Boran
Video
5’

≈ sınırı geçmek
isteyen bir _sanatçı_
(sanatçı)yı sınır”ın ötesine geçiren
_kaç_akçı
<kaçarken> + <pazar_lık ederken
yapılan @muhabbet@
: sanatçı neden öte yerlere:
~ ~ gitmek ister?
: sınır hatlarında gezinenler
= günümüz sanatçısına
^sınırlar ile ilgili ne der?
®sanatçı buna nasıl karşılık verir?

ip_ustunde_mehmetali_boran

İP ÜSTÜNDE, 2014
Mehmet Ali Boran
Video Yerleştirme
2’20”

† ip üstünde †
_denge_nin nasıl
muhafaza edilebileceğini
kontROL’’ ederken
keşfetmeye çalışırken ^
_ yükseK gerilim _ üstünde
<< oku >>
: ltf, hatta kalın!

okunmayan_gazete_mehmet_ceper

OKUNAMAYAN GAZETE, 2014
Mehmet Çeper
Yerleştirme
43 x 28

www.okunamayangazete.org

< okunamayan >
<< kodlanmış dünyalar >>
! bu bir yabancı dil değil
: bu dil bize yabancı
= artık okuma da bir sorun gibi durmuyor
_ yabancı olan_ ile kurduğumuz ilişkiler değişiyor
“her an” -ne oldu?”ğunu
anlamaya çalışma ∆
∫∫ peşinde _sürüklenme_ yerine
kendi tekil kodunu yazarak
^ßaşka dünyalar^ yaratmak
>> neden olmasın??

teorik_patlama_mehmet_ceper

TEORİK PATLAMA, 2013
Fotoğraf
Mehmet Çeper
80×120

– tutturulmuş –
@denetim kodları
“kavramlar” “kuramlar” “düşünürler”
: mevcut sorunlara yanıt verebiliyor mu?
! patlamaya hazır!
ƒƒƒünyelere dönüşmüşler
_kımıldanmıyor_ (cansız)
& ne yapmalı?
∆ belirli ∆ bilgilere / yaslanarak
= aynı iktidar = yapılarının
(otorite)sini ve (tahakküm)ünü
yeniden üreten aracılara dönüşmüyor muyuz?
>> tutunduğunuz kodları
> bırakabilir ve geri verebilir misiniz?

yatay_dikey_mehmet_ceper

YATAY DİKEY, 2014
Mehmet Çeper
Yerleştirme

† miyadı dolmuş
2 televizyon tüpünün
^ medya arkeolojisi
: biri yatay † diğeri dikey
“2’linin etkileşimi
_kara kutu_ kodlanmış devreleri
< AÇ >
: ya bu çağda bizler yeni medyaya dönüşmüşsek?
~~ bir diğerine
fikirleri, duyguları, modları ve enerjileri
: acaba hangi kodlarla aktarıyorsunuz?
: kodlanmış devrelere dönüşüyorsunuz?

oyun_yok_mehmet_ceper

OYUN YOK, 2010
Mehmet Çeper
Fotoğraf
80×120

: ne oyun
+ ne de oyunun kuralları
= bilinmiyor
= tamam-layamıyoruz birbirimizi
öylece birbirimizi
izliyor < GİZLİ >
g/özetliyor > 0
<1> birbirimizi <<kontrol>> altında
tut_ma_ya çalışıyoruz
& peki ya şimdi ne olacak?
< BAŞLA >
: başka oyunlar nasıl oynarız?

cetele_mehmet_ceper

ÇETELE, 2014
Mehmet Çeper
Fotoğraf
80×150

† Spekülatif bir <VERİ> görselleştirme:
< Spekülatif bir gerçeklik >
@ Mardin, @Kızıltepe
“ataerkil” arazi paylaşımı nedeniyle
bitmek bilmeyen kavga ve ihtilafların
bir çetelesi †
¥ bilgi üretme yöntemlerimizi
güncellesek de
: bugün kodları ne için kullanıyoruz?
<ßarı$> ?

bilinmeyenkod_poster