ÖZGEÇMİŞ

Ebru Belgin Yetişkin | 16.07.1976

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans: Radyo-TV-Sinema / İstanbul Üniversitesi / 1999
Y.Lisans: Bilim, Teknoloji ve Toplum / İstanbul Teknik Üniversitesi / Universite Louis Pasteur Strasbourg / 2003
Doktora / S. Terelilik / Tıpta Uzmanlık: Sosyoloji / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / 2008

Yüksek Lisans Tezi

Netwar and Networks of a Non-Governmental Organization. The Case of Greenpeace and Deforestation of Brazilian Amazon Rainforests

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rein DeWilde / Maastricht Üniversitesi

Doktora Tezi / S. Yeterlilik Çalışması / Tıpta Uzmanlık Tezi

(B)ağsal Düşünce: Toplumbilimin Gündelik Pratikler Üzerinden Sorunsallaştırılması

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Emre Işık / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi


GÖREVLER

Araştırma Görevlisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi / 2002

Projelerde Yaptığı Görevler

Araştırmacı, 2013 – (devam ediyor), İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi
“Zamanın Mekansal Kurguları: Anma, Anıtlaştırma Biçimleri ve Anma Mekanları” 

Araştırmacı, 2005-2007, Tübitak ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı
 “Araştırmacıların Dolaşımı Türkiye Ağı”

İdari Görevler

Bağımsız Dış Uzman, 2007 – (devam ediyor)
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Ödüller 

Misafir Araştırmacı ve Başarı Ödülü, 2011, New York Üniversitesi,
Steinhardt School of Culture, Education and Human Development, Interactive Multimedia, Performing Arts, Collaborative Technology Programı

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 

20013 – 2014 

İTB 203 – Sosyoloji
HSS 421 – Information Technology and Social Life
STS 311 – Contemporary Arts, Science and Technology

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: Yok

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Yetiskin, E., Ertan, E. (2013) “Paratactic Commons: Reappropriating Commons By The Folding of Digital Technologies”, Mediacities: International Conference, Workshop, Exhibition, (der) Jordan Geiger, Omar Khan, Mark Shepard, 3-5 Mayıs 2013, University at Buffalo, State University of New York, New York, p. 31-38

B2. Yetiskin, E. (2010) “Translators of Data To Be Excluded: Aesthetization and Empiricization of ‘The Unrecognized'”, Uluslararası Amber Sanat ve Teknoloji Konferansı: Verikent, 5-14 Kasım 2010, (der.) Zeynep Gündüz, Nafiz Akşehirlioğlu, AmberPlatform, İstanbul, p. 44-49

B3. Yetiskin, E. (2012) “‘Open’ or ‘Closed, That is Not The Question: Neocolonialist Social Change of Turkey by Dissymmetrical Communication”, History of Consuming Culture 2012 Conference, Geneologies of Curiosities and Material Desire: How Has Consumer Taste Been Constructed?, (der.) Yusuke Tanaka, Hiroki Shin, Gakushuin University, Tokyo, p. 75-81

C1. Yazılan Ulusal/ Uluslararası kitaplar: Yok

C2. Yazılan Ulusal/ Uluslararası kitaplarda bölümler: Yok

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Yetişkin, E. (2011) “Tarde’ın Toplum Yaklaşımı Açısından Kamuoyu ve Maduniyet”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, No. 31, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, p. 1-28

D2. Yetişkin, E. (2011) “Sinematografik Düşünebilmek: Deleuze’ün Sinema Yaklaşımına Giriş”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, No. 40, İstanbul, p. 123-141

D3. Yetişkin, E. (2010) “Güncel Politik Sinemayı Yeniden Düşünmek”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt. 5, No. 2, Sakarya Üniversitesi Matbaası, Sakarya, p. 94-116

D4. Yetişkin, E. (2010) “Control of The Crisis of Codes in Communicative Institutional Spaces”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, No. 39, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, İstanbul, p. 157-181

D5. Yetişkin, E. (2010) “Epistemik İhlalin Çevirisi”, Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, (der.) Ebru Yetişkin, No. 25, Bağlam Yayınları, Istanbul, p. 147-159

D6. Yetişkin, E. (2010) “Postkolonyal Kavramlar Üzerine Notlar”, Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, (der.) Ebru Yetişkin, No. 25, Bağlam Yayınları, İstanbul, p. 15-21

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan tam bildiriler:

E1. Yetişkin, E. (2013) “Beğen ve Paylaş: Yeni Medyaya Mikro-Sosyolojik ve Ekonomi-Psikolojik Bir Bakış”, Yeni Medya Çalışmaları 1. Ulusal Kongresi: Kuram, Yöntem, Uygulama ve Siyasa, 7-8 Mayıs 2013, Kocaeli Üniversitesi ve Alternatif Bilişim Derneği, (der.) Burak Özçetin, Gamze Göker, Günseli Bayraktutan, İdil Sayımer, Tuğrul Çomu, Alternatif Bilişim Derneği, İstanbul, p. 270-283

E2. Yetiskin, E. (2008) “Sanat ve Para İlişkisinden Kaçan Çoğul Bir Epistemoloji”, Kırılmalar, Sınırlar, Yolculuklar: Sanat ve Felsefe Buluşması, (der.) Aslıhan Erkmen, Ayşe N. Erek, Nazlı Eda Noyan, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, p. 183-186

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

F1. Yetişkin, E. (2013), “Kakofoni: Yeni Medya, Yeni Toplumsal İlişkiler”, Küratör, Açık Ekran Yeni Medya Sanatları Galerisi, 27 Kasım – 28 Aralık 2013, İstanbul’da düzenlenen video sergisi

F2. Yetiskin, E., Şişman, C. (2013) “<Moves>”, Stolon, Autumnal Equinox, Issue 3, McNally Jackson Publishing, New York, p. 13-31 (uluslararası mesleki dergilerde yayınlanmış makale)

F3. Yetişkin, E. (2013) “Yeni Başlayanlar için Yeni Medya”, İstanbul Art News, Contemporary İstanbul eki, Kasım 2013, Sayı 3, p. 14

F4. Yetişkin, E. (2013) “Farklı Kaydet: yeni Medya, Toplumsal Bellekler ve Başka Gelecekler”, Sanatatak.com, 1.7.2013, http://sanatatak.com/view/Farkli-Kaydet-Yeni-Medya-Toplumsal-Bellekler-ve-Baska-Gelecekler/334

F5. Yetişkin, E. (2012) “Yeni Medya Sanatı, Değişen Bilgi Paradigmaları ve Kültürel Pazarlıklar”, Genç Sanat, Nisan 2012, No. 215, İstanbul, p. 23-27

F6. Yetişkin, E. (2013) “Şikayetim Yaratana”, Art Unlimited, Mart 2013, Sayı 21, İstanbul, p. 72-74

F7. Yetişkin, E. (2012) “Demokrasinin Fetişleştirilmesi”, Demokrasi ve Çatışma, (kür.) Fırat Arapoğlu, Kargart, Mayıs 2012, İstanbul

F8. Yetişkin, E. (2012) “Sular artık tersine akıyor: Yeni Medya Sanatı Nasıl Okunabilir?”, Art Unlimited, Temmuz 2012, Sayı 17, İstanbul, p. 78-79

F9. Yetişkin, E. (2012) “Çağdaş Sanatta Sömürünün Güncel Hali”, Genç Sanat, Ocak 2012, Sayı 201, İstanbul, p. 24-29

F10. Yetişkin, E. (2012) “Çağdaş Sanatta Sansür Tartışmasının İşlevi”, Artist Actual, Haziran 2012, Sayı 146, İstanbul, p. 70

F11. Yetişkin, E. (2012) “Öteki Ekoloji: Başka Bir Siyasi Okuma Çağdaş Sanatın İçinde Mümkün mü?”, Genç Sanat, Ocak 2012, Sayı 201, İstanbul, p. 24-29

F12. Yetişkin, E. (2011) “İşlemsel İkizini Üretime Sokmak: Fark Siyaseti ile Kesişen Sanat İşinin Başkalığı Nasıl Silinir?”, Artist Actual, Ocak-Şubat 2011, Sayı. 39, İstanbul, p. 50-53

F13. Yetişkin, E. (2012) “Yönetilmezler”, Genç Sanat, Nisan 2012, No. 204, İstanbul, p. 40-47

F14. Yetişkin, E. (2012) “Çağdaş Sanat Eleştirisinde Kakofoni”, Genç Sanat Şubat 2012, No. 202, İstanbul, p. 33-39

F15. Yetişkin, E. (2011) “Hala Rüya Görenler Artık Uyumuyorlar: Mounir Fatmi ve Megalopoller”, Artist Actual, Mart-Nisan 2011, Sayı 40, İstanbul, p. 28-33

F16. Yetişkin, E. (2010) “Uçan Bir Keçi olmak: Güncel Sanat Eleştirisini Mesafe ile Düşünmek”, Genç Sanat, No. 184, Haziran 2010, İstanbul, p. 48-51

F17. Yetişkin, E. (2010) “Üretim ve Yönetim Koşullarına Göre Kodlanan Başyapıt”, Genç Sanat, Nisan 2010, No. 182, İstanbul, p. 47-49

G. Diğer yayınlar :

G1. İlgili alanda önde gelen hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış tam makale

*Yayınlanma aşamadındadır.

Yetiskin, E. (2014) “Ecomediatic Data: An Introduction to Critical Big Data Studies”, Acoustic Space, Peer-reviewed Journal for Transdisciplinary Research on Art, Science, Technology and Society, (der.) Rasa Smite, Eric Kluitenberg, Raitis Smits, Vol 12, The Center for New Media Culture, RIXC Publications, Riga                                      

G2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiri 

*Doktora tezi öncesi yayınlanmıştır.

Yetiskin, E. (2004) “Filling The Blanks of Science with ‘Communication’ in The Policy Making Process”, The 2nd International Symposium: Communication in The Millennium, A Dialogue Between Turkish and American Scholars, University of Texas at Austin, Anadolu University, Istanbul University, (der.) Suat Gezgin, Serra Görpe, Ahmet Kadri Kurşun, Ebru Ulusoy, Candan Çelik, Korhan Mavnacıoğlu, 17-19 Mart 2004, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, No. 26, İstanbul, p. 855-877

*Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.

G3. Ulusal kitaplarda bölüm 

*Doktora tezinden üretilmiştir.

Yetişkin, E. (2009) “‘Ulusaşırılaşma ve Mutfak’, Özneler, Durumlar ve Mekanlar”, (der.) İ. Emre Işık, Yıldırım Şentürk, Bağlam Yayınları, İstanbul, p. 245-264

G4. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü

Alliez, E. (2010) Capitalism and Schizophrenia and Consensus. Of Relational Aesthetics, (ed) E. Yetişkin, (çev.) T. Doğan, Bağlam Yayınları, İstanbul

G5. Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış tam makale (ArtBibliographies Modern, Art Index, Contemporary Culture Index) 

* Doktora tezi öncesi yayınlanmıştır. 

Yetiskin, E. (2009) “Nettachmental Arts and The Work of What, How and For Whom Curatorial Collective”, Art Activism, N. Paradoxa, KT Press, Londra, p.29-36

G6. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiri

* Doktora tezi öncesi yayınlanmıştır. 

Yetiskin, E. (2004) “The Regulation and Control of Internet: A Problem / An Opportunity for Global Markets”, Global Business and Technology Association International Conference: Navigating Crisis and Opportunities in Global Markets: Leadership, Strategy and Governance, Cape Town, South Africa, (der.) Nejdet Delener, Chiang-nan Chao, 8-12 Haziran 2004, Global Business and Technology Association, New York, p. 870-878 (Doktora Tezi öncesi yayınlanmıştır)

G7. Ulusal/Uluslararası hakemli bilimsel toplantılarda sunulmuş ve yalnızca bildiri özeti yayınlanmıştır

*Bildiri tam metni yayınlanmamıştır.

Yetiskin, E. Uzal, D. (2013) “Proactive Space: Mapping The Entanglement of The Pirate Bay Servers”, Radical Space Conference, University of East London, Centre for Cultural Studies Research, 18-20 Ekim 2013, Londra

G8. Ulusal hakemli bilimsel toplantılarda sunulmuş ve yalnızca bildiri özeti yayınlanmıştır

*Bildiri tam metni yayınlanmamıştır.

Yetiskin, E. (2013) “Postkolonyal Düşünce ve Madun Çalışmaları’ndan Neler Öğrenebiliriz?”,  13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 4-6 Aralık 2013, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Yalçın Matbaa, Ankara, p. 63

G9. Ulusal/Uluslararası hakemli bilimsel toplantılarda sunulmuş ve yalnızca bildiri özeti yayınlanmıştır

*Bildiri tam metni yayınlanmamıştır.

Yetiskin, E. (2007) “’Göç’ü Film Aracılığıyla Farklılaştırmak”, Kültür Araştırmaları Sempozyumu: İç/Dış/Göç ve Kültür, 15-17 Eylül 2007, 4. Kültür Araştırmaları Derneği ve Işık Üniversitesi, Başkent Grafik, Ankara, p. 156-157

G10. Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Çeviri

Gramsci, A. (2010) “Madun Sınıfların Tarihi: Metodolojik Kriter”, Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, No. 25, (çev.) Ebru Yetişkin, Bağlam Yayınları, İstanbul, p. 21-23

G11. Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Çeviri

Guha, R. (2010) “Sömürge Hindistan’ın Tarihyazımı Üzerine”, Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, No. 25, (çev.) Ebru Yetişkin, Bağlam Yayınları, İstanbul, p. 23-29

G12. Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Çeviri

Spivak, G. C. (2010) “Yeni Madun: Sessiz Bir Mülakat”, Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, No. 25, (çev.) Ebru Yetişkin, Bağlam Yayınları, İstanbul, p. 55-67

G13. Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Çeviri

Spivak, G. C. (2010) “Akademik Özgürlüğü Cins-Kimlikli Postkolonyallik İçinde Düşünmek”, Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, No. 25, (çev.) Ebru Yetişkin, Bağlam Yayınları, İstanbul, p. 67-75

G14. Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Mülakat

Yetiskin, E. (2010) (der) “Atalet ve Regresyon”, Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, No. 25, Bağlam Yayınları: İstanbul, p. 109-117

G15. Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Mülakat

Yetiskin, E. (2010) (der) “Madun: Gramsci, Guha, Spivak “, Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, No. 25, Bağlam Yayınları: Istanbul, p. 75-87

G16. Ulusal Hakemli Bilimsel Dergide Atıf Yapan Eser

M.S. Çebi (2013) “Gabriel Tarde’ın İzinde Medyanın İşlev ve Etkilerini Yeniden Gözden Geçirmek”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sayı 36, Ankara, http://iletisimdergisi.gazi

Atıf Yapılan Eser

Yetişkin, Ebru, (2010). ‘Tarde’ın Toplum Yaklaşımı Açısından Kamuoyu ve Maduniyet’, İletişim: Kuram ve Araştırma Dergisi, (31), Güz, p. 1-28