Postkolonyal Kavramlar Üzerine Notlar

1990’larda kültürel çalışmaların yayılması ve çokkültürcülüğün benimsenmesinden sonra madun kavramının her türlü ezilmiş, azınlıkta kalmış, mağdur ve mazlum ile özdeşleştirilmesi kavramın ekonomik ve politik olarak araçsallaştırmasına neden olmuştur.

Postkolonyal düşünce üzerine çalışırken bazı anahtar kavramların tutarlı kullanılması; üretilen düşünce, eylem ve ilişkilerin içeriğini ve niteliğini dönüştürmesi bakımından kritik işlev görür. Bu nedenle bu arada sömürgecilik, yeni-sömürgecilik, madun, madun bilinci, yeni medum, epistemik ihlal ve taklitçilik kavramları ile ilgili benim kendi çalışmamı kolaylaştıran notları paylaşmak istedim.

postkolonyal_kavramlar_uzerine_notlar

PDF İndir