Ulusaşırılaştırma ve Mutfak

Yetişkin, E. (2008) “Ulusaşırılaşma ve Mutfak”, Özneler, Durumlar ve Mekanlar, Toplum ve Mekan: Mekanları Kurgulamak, 
Der. İ. Emre Işık, Yıldırım Şentürk, Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 245-264

Ulus devlet, yurttaşlar arasında dil, yurttaşlık bilgisi, eğitim, vatanseverlik gibi “ortak iletişim ortamları ve değerleri” yaratarak kendi tarihini ve varlığını kurar. Bu nedenle de kendisini fiziksel koordinatlarla belirleyen ve mekana, topsa sahip ulus-devlet anlayışına dayanan geleneksel mutfaklardan bir alan (space) olarak bahsetmek mümkün gözükmektedir. Ulus-devlet ile ulusal mutfaklar arasında temsili bir ilişkinin  varlığı ön kabulü ile kurallar (nomos) ve ritüeller üzerinden işleyen bu karşılıklı ilişki, bu alanın sürekliliğini sağlamaktadır; çünkü “ulusçu bir proje biçimindeki siyaset, modern mutfakların da başlıca biçimlendiricisidir… ulusal kültürün yüzyıllar boyunca kesintiye uğramadan sürdürüldüğü gösterilmelidir” (Zubida, 2000: 9). Dahası “mutfak ile ilgili etkinliklerin toplumsal olarak inşa edildiği” ileri sürülmektedir (Lu ve Fine, 1995: 553). Bu çalışmada ise bir alan olarak ifade edilen ulusal mutfak anlayışından sapmanın yarattığı kuramsal ve toplumsal tekinsizliğe odaklanılacaktır.

ulusasirilasma_ve_mutfak

PDF İNDİR